Despre proiect

Despre proiect

M3 Condesign SRL, cu sediul în municipiul Hunedoara, str. Petofi Sandor, nr. 15, județul Hunedoara, a derulat, începând cu data de 28.09.2017 proiectul intitulat: “Creșterea și diversificarea activității, calea succesului societății M3 Condesign SRL” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 479/28.09.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest. Codul MySMIS: 107830
Obiectivele și scopul proiectului au fost:

- creșterea cifrei de afaceri cu 35% până la sfârșitul anului următor implementării proiectului,
- creșterea profitului net cu 15% în decurs de ani de la sfârșitul implementării proiectului.
Rezultatele proiectului sunt:

- 6 echipamente de producție
- 5 angajați noi.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:
- diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite
- crearea a 5 locuri noi de muncă.

Proiectul s-a implementat la adresa: municipiul Hunedoara, str. Petofi Sandor, nr. 15, județul Hunedoara, în perioada 28.09.2017 – 31.12.2018.

Valoarea totală a proiectului este de 1.020.933,13 lei, din care contribuția din FEDR este 582.071,16 lei și contribuția din bugetul național este 102.718,44 lei.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.roInvestim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro                                                                                                                                                                   facebook.com/inforegio.ro